Archief
Archief WOS

Archief WOS

Gemeenteraad: Geen crisisopvang voor asielzoekers in Westland

Als het aan de gemeenteraad ligt, komt er in Westland geen crisisnoodopvang voor asielzoekers, zo is vanavond nog eens duidelijk onderstreept.

Een motie van D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP om samen met opvangorganisatie COA te gaan zoeken naar een gebouw of locatie werd door de meerderheid van de raad verworpen.

Initiatiefnemer Benjamin Hofland (D66) sprak over "verschrikkelijke beelden uit Ter Apel" van honderden asielzoekers voor wie er geen onderdak was. Hij wees er op dat Westland inmiddels de enige grote gemeente is die niets heeft gedaan om deze nood te helpen lenigen.
Duncan Plomp (GroenLinks) steunde de motie en wil ook helpen om de druk van de ketel te halen. "Alle beetjes helpen, al zijn het er maar 50", zei Plomp.

'Geen draagvlak'

Jasper van der Voort (Forum voor Democratie) stelde, dat er in Westland geen draagvlak voor de opvang van asielzoekers is en dat dit door een eventueel referendum bevestigd zou worden. "Er is hier zelfs geen plek voor dementerende Westlanders die uit een ziekenhuis willen terugkeren. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor onze inwoners, voor de Westlanders", betoogde Van der Voort.

Dave van Koppen (LPF) zei, doelend op arbeidsmigranten, Oekraïners en eigen inwoners: "Wij zitten met méér woonopgaven. Op een gegeven moment zit je aan je taks. Wij zijn ook altijd voorstander geweest van opvang in de regio" (waarmee hij in dit geval doelt op buurlanden van de landen waaruit mensen vluchten, red.).

CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer wil wel graag meewerken aan het bieden van crisisnoodopvang: "Het is verdrietig dat wij in dit opzicht achterblijven. Waar een wil is, is een weg", was haar motto.

'Blind paard'

Peter Duijsens (Westland Verstandig) vond het een teken van 'armoe' om samen het COA te gaan zoeken naar een gebouw of locatie. "Noem dan een gebouw, noem dan een locatie! Maar die zijn er gewoon niet." Hij overwoog ook dat naar zijn inzicht de problemen in Ter Apel inmiddels al over het dieptepunt heen zijn.

Hij bestempelde het indienen van de motie als een verkeerd signaal. "Een blind paard kan zien dat deze motie het niet haalt in deze raad. En dan zijn we Westland opnieuw aan het beschadigen." Hij stelde dat een aantal partijen met het hoofd in de wolken leven en denken dat alles kan. "Maar dit kan er echt niet bij", besloot hij.

"Is de heer Duijsens het met mij eens dat het goed is om ook déze mensen te helpen?", vroeg Hofland op de man af.
Duijsens: "Waarvoor zou je deze mensen niet helpen… Maar de vraag is: waar ze het best geholpen kunnen worden. Er is sprake van dat er mogelijkerwijs voor ons een plicht gaat komen. Dat zullen wij dan af moeten wachten. Maar om zelf Westland te gaan aanbieden…. Wij zijn volksvertegenwoordigers, wij moeten kijken naar draagvlak in Westland. En ik garandeer u: dat draagvlak is er in Westland niet!"

Statushouders

Wethouder Barend Rombout ontraadde de motie, omdat het ambtelijk apparaat al druk is met de huisvesting van arbeidsmigranten, Oekraïners en statushouders. Wel beraadt het college zich nog op de vraag hoe op een andere wijze bijgedragen kan worden om de druk van de asielketen af te halen.

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer was benieuwd waar de wethouder op doelde. Rombout zei dat onderzocht wordt hoe de taakopgave van huisvesting van statushouders versneld kan worden uitgevoerd. Er moet nog voor circa dertig mensen een woning worden gevonden. "Op die manier ontlasten wij ook de asielketen", verklaarde Rombout.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland