Archief
WOS

WOS

Omgekeerde vlaggen in Westland in oktober van de lantaarnpalen

De omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen langs gemeentelijke Westlandse wegen worden uiterlijk 15 oktober weer weggehaald.

Dit is de uitkomst van overleg tussen burgemeester Bouke Arends en de voorzitter van de Boeren- en Tuindersbeweging Westland, Marco van Veen. De kunstwerken die zijn ingepakt, waaronder 'Olleke Bolleke' langs de Westlandroute, brengt de gemeente uiterlijk 12 september in hun oorspronkelijke staat terug.

WOS

In een gezamenlijke verklaring stelt burgemeester Arends dat de gemeente de vlaggen vooralsnog niet heeft laten weghalen, om ruimte te kunnen geven aan het sentiment dat leeft bij een aanzienlijk deel van de samenleving. "We hebben echter ook oog voor het feit dat veel mensen daar andere gevoelens bij hebben. Daarom is het goed dat we tot een datum zijn gekomen waarop de vlaggen van de lantaarnpalen worden gehaald. Daarnaast hebben we afgesproken dat er geen gemeentelijke kunstwerken meer worden ingepakt, onder andere in verband met de kans op schade."

Volgens Marco van Veen is op de actie met de omgekeerde vlaggen op een enkele uitzondering na heel positief gereageerd. Omdat veel burgers en bedrijven de actievoerders wilden steunen met donaties is het idee ontstaan de stichting Boeren- en Tuindersbeweging Westland op te richten. "De stichting staat los van de activiteiten van de actiegroep, maar doet wel de woordvoering namens de actiegroep, praat met de pers en houdt contact met de politiek. Doel is het bevorderen van inzicht en begrip bij burgers voor de problemen waar de boeren, tuinders maar ook burgers mee te maken hebben. Denk aan onderwerpen zoals eigendomsrecht, vergunningen en energie", aldus Van Veen

Het protest staat volgens burgemeester Arends niet op zichzelf, maar is het ook een uiting van een ongenoegen dat breder en al langere tijd in de samenleving leeft. Hij vindt het van belang met elkaar daarover te praten voeren en de grondslagen daarvan, maar ook over mogelijke oplossingen. Daarom wil de gemeente Westland een dialoogavond organiseren. "Ik wil alle inwoners op voorhand uitnodigen voor deze dialoogavond en ik heb hiervoor ook nadrukkelijk de Boeren- en Tuindersbeweging Westland uitgenodigd. Ik ben blij met hun toezegging hieraan deel te nemen." Nadere informatie over de bijeenkomst zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Categorieen:
Nieuws Algemeen Westland