Archief
Archief WOS

'Met de Wmo-aanvragen is het roeien tegen de stroom in'

De wachttijd voor hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de gemeente Westland nog aanzienlijk te lang.

Dat erkende wethouder Barend Rombout maandagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad. "Er is een extra teamchef aangesteld en er zijn extra consulenten aangesteld, maar dit heeft nog niet geleid tot een terugdringing van de wachtduur, omdat het aantal aanvragen snel stijgt. Het is dus een beetje roeien tegen de stroom in", zei hij.

De bestaande procedure waarin - met uitzondering van spoedgevallen - de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, blijkt geen zoden aan de dijk te zetten. "We gaan het proces veranderen, want we kunnen niet anders", was de conclusie van de wethouder. Op korte termijn ("wat mij betreft vanaf volgende week") komt er een vereenvoudigde procedure voor eenvoudige hulpvragen.

Spoedaanvragen

Hoewel er een ambtenaar beschikbaar is voor de afhandeling van spoedaanvragen, vermoedt Rombout dat er nogal wat aanvragers zijn die niet bekend zijn met het bestaan van een spoedprocedure. Dit moet nu snel duidelijk worden aangegeven op de website van de gemeente. "Keerzijde hiervan is, dat er ook mensen kunnen zijn die voor elk wissewasje aanspraak gaan maken op de spoedprocedure. Maar dat moeten we dan maar schiften", zei de wethouder. "De echte spoedaanvragen, en dat zijn we ook wettelijk verplicht, moeten we binnen 24 of 48 uur afhandelen." Dat lijkt tot nu toe steeds te lukken, maar waarschijnlijk mede doordat de gemeente een aantal spoedeisende aanvragen niet als zodanig binnenkrijgt

Verordening aanpassen

De gemeente Westland werkt volgens Rombout overigens met een best wel ingewikkelde verordening, die door de gemeenteraad in 2015 is vastgesteld. Het is de vraag of die verordening nog wel past in de sfeer van nu. Destijds werd vooral gekeken naar de rechtmatigheid van een aanvraag, nu ligt het accent vooral op de doelmatigheid, analyseerde Rombout.

De verordening zal daarom op een aantal onderdelen aangepast moeten worden. Volgens de geldende regels moet de Adviesraad Sociaal Domein een advies over de voorgenomen wijzigingen geven. "De Adviesraad heeft daar zes weken de tijd voor. Daar kunnen we niet aan morrelen", zei de wethouder. Peter Duijsens (Westland Verstandig) wilde hier wel op afdingen. Hij meende dat een wijzigingsvoorstel best wel met een verzoek om spoed kan worden voorgelegd. Rombout beloofde hem om met de voorzitter van de Adviesraad te gaan bellen, zodra het concept klaar is. Hij hoopt dat de nieuwe verordening eind van dit jaar door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, waarna vanaf begin volgend jaar sneller kan worden gewerkt.

Ontvangstbevestiging en dan?

Jolanda Suijker (LPF) drong aan op een betere communicatie met mensen die een Wmo-aanvraag indienen. "De mensen krijgen nu een ontvangstbevestiging en dan blijft het heel lang stil. Op een gegeven moment gaan sommigen dan bellen en vervolgens dienen zij een formele klacht in en dan blijft het weer stil", gaf zij een praktijkvoorbeeld.

Na het maken van de kanttekening, dat in de wet een termijn van zes weken staat, overwoog Rombout dat hij voortaan wil dat mensen enige tijd na de ontvangstbevestiging door de gemeente geïnformeerd worden over de verwachting wanneer hun aanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.

De wethouder merkte overigens ook op dat een heel lange wachttijd soms niet alleen toegeschreven kan worden aan de procedure bij de gemeente. In reactie op een vraag van Mireille van der Stelt (GBW), die sprak over voorbeelden van een wachttijd van een half jaar, wees Rombout er op, dat het probleem soms ook kan zitten in het niet sneller beschikbaar zijn van een gespecialiseerde hulpverlener.

Welzijnswerk

Suzanne van Erven (VVD) suggereerde de wethouder om kennis te nemen van een aanpak in de gemeente Stichtse Vecht. Daar worden mensen die op een Wmo-wachtlijst staan, gekoppeld aan het welzijnswerk. Dan wordt er samen met de inwoner bekeken of er in de tussentijd op een andere manier hulp geregeld kan worden.
Rombout zal nagaan hoe dat in Stichtse Vecht precies werkt en, als dat navolging verdient, informeren of Vitis Welzijn daar dan ruimte voor heeft.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland