Archief
Natuurlijk Westland

Natuurlijk Westland

'Salamanders en padden bedreigd door hardhouten beschoeiing'

Milieuorganisatie Natuurlijk Westland wil dat de overheid optreedt tegen de nieuwe beschoeiing achter de woningen Haagweg 93-129 bij Monster.

Daar was een natuurvriendelijke oever aanwezig. Die wordt nu vervangen door een hardhouten beschoeiing van circa 80 centimeter hoog aan de kant van de huizen en 20 centimeter hoog aan de kant van het ontwikkelgebied 'Achter de Duinen'.

In dit gebied komen rugstreeppadden, bruine kikkers, kleine watersalamanders en vinpootsalamanders voor. "De vinpootsalamander is zeldzaam in Nederland en staat op de Rode Lijst als kwetsbaar opgenomen. Deze dieren zijn door de hoge beschoeiing niet in staat om het land op te klimmen. Deze populatie wordt hier ernstig bedreigd", stelt Natuurlijk Westland. "Ook de rugstreeppad is een strikt beschermde soort."

Natuurlijk Westland heeft een verzoek tot handhaving ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. "Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming", stelt de organisatie die nauw gelieerd is aan Natuurlijk Delfland.