Archief

Delfland hervat aanleg waternatuur Oranjepolder

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat maandag verder met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Oranjepolder in Hoek van Holland.

Tussen de Hoeksebaan in Hoek van Holland, de Polderhaakweg en de Spuidijk in Maasdijk wordt over een oppervlakte van ongeveer 20.000 vierkante meter zogeheten natte ecologische zone aangelegd. Ook wordt een historische dijk in ere hersteld. De werkzaamheden begonnen in mei, maar werden in juli stopgezet. Een agrarisch ondernemer in het gebied was bang voor negatieve invloed van de ecologische zones op haar agrarische productiemogelijkheden. Zij was daarom naar de voorzieningenrechter in Rotterdam gestapt.

Die rechter heeft de ondernemer in het ongelijk gesteld. Dat betekent dat het werk weer verder kan gaan. Dat gebeurt dus ook vanaf maandag.