Archief
Westlands Museum

Westlands Museum staat stil bij '150 jaar Nieuwe Waterweg'

Nu de musea weer open mogen, komt het Westlands Museum vanaf zaterdag 29 januari met een expositie over '150 jaar Nieuwe Waterweg'.

Dit jaar precies 150 jaar geleden, in 1872, werd de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg na negen jaar voorbereiding officieel geopend. Hoewel de Nieuwe Waterweg niet direct aan het Westland grenst, heeft deze wel grote invloed gehad op het Westland. In de expositie van het Westlands Museum wordt duidelijk waarom dat zo is.

De expositie laat zien hoe de Maasmonding zich vanaf de Romeinse tijd tot en met de 21ste eeuw heeft ontwikkeld. In het museum is een verzameling reconstructietekeningen en oude kaarten te zien. Hiermee wordt duidelijk hoe over een periode van 2.000 jaar het gebied is veranderd.

Belangrijk bij het ontstaan

Daarnaast worden er tientallen topografische kaarten tentoongesteld die laten zien hoe het gebied vanaf de 17e eeuw al belangrijk is geweest voor het ontstaan van het Westland. De expositie is van 29 januari tot en met 10 april dagelijks te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. Op maandagen en feestdagen is het museum gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van het Westlands Museum.