Archief
WOS

WOS

College Maassluis toch weer akkoord met huisvesting arbeidsmigranten op de Wip

Mede om een eventuele schadeclaim af te wenden, is het college van burgemeester en wethouders van Maassluis toch akkoord gegaan met huisvesting van arbeidsmigranten op het adres Wip 1 in het centrum van de stad.

Eigenlijk had het college besloten om de aangevraagde vergunning af te wijzen wegens strijdigheid met het aldaar geldende bestemmingsplan. Maar het probleem was, dat er anno 2021 een andere interpretatie aan het bestemmingsplan wordt gegeven dan enkele jaren eerder.

Het college schrijft dat er in het recente verleden meerdere aanvragen voor een vergunning zijn gedaan voor deze locatie. Er is daarbij telkens schriftelijk gesteld dat het vestigen van arbeidsmigranten passend is in het bestemmingsplan ‘Binnenstad’.

Zowel in 2017 als in 2018 zijn vergunningen verleend voor de bouw van kamers op de begane grond en souterrain respectievelijk de bouw van extra kamers. In beide gevallen was de aanvraag onder de noemer ‘logiesfunctie’. In 2018 ging het om een vergunning voor ‘brandveilig gebruik’ en was in de aanvraag vermeld ‘huisvesting arbeidsmigranten'. Ook begin vorig jaar ging het om een exploitatievergunning voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Op basis van deze gedragslijn van de gemeente zijn verwachtingen gewekt en investeringen gedaan, aldus het college. Gezien die voorgeschiedenis, wilde de gemeente de kwestie bespreken met de eigenaar van het pand.
Het college verklaart: "Op 8 december is er telefonisch contact geweest met de juriste van de eigenaar van het pand. Zij is op de hoogte gebracht van het feit dat:

  • het gebruik niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan;
  • de aanvraag voor een exploitatievergunning daarom feitelijk zou moeten worden geweigerd;
  • in het verleden door de gemeente is gesteld dat identiek gebruik wel passend was binnen de bepalingen van het bestemmingsplan;
  • het college daarom voornemens is om het gebruik te gedogen voor de duur van de nu te verlenen exploitatievergunning en daarmee dus niet overgedragen kan worden op een derde."

Volgens het college gaf de juriste aan dat zij de uitleg begrijpt en blij is dat het college coulance wil tonen.

Het college maakt dus nu een uitzondering op de regel met als voorwaarde dat het gebruik van het pand voldoet aan de regels van de gemeente tegen overbewoning. Dat betekent bijvoorbeeld dat er niet meer dan drie bewoners per woning mogen zijn en dat het minimale woonoppervlak 25 m2 per persoon is.

Ontruiming

Overigens werd het pand in juli afgelopen jaar plotseling ontruimd. Dat gebeurde tijdens een controledag van de brandweer. Volgens de brandweer was er sprake van een onveilige situatie (het brandalarm was in de voorbije weken diverse keren afgegaan en ook op de controledag). Daarop kreeg de exploitant passende maatregelen voorgesteld, maar die koos ervoor het pand direct te ontruimen en de bewoners elders onder te brengen.

Categorieen:
Nieuws Maassluis Politiek