Archief
WOS

WOS

Westland en Freight Line Europe vinden uitweg

Het transportbedrijf Freight Line Europe (FLE) op Honderdland in Maasdijk en de gemeente Westland hebben een uitweg gevonden uit de langdurige overlastproblematiek.

In een memo aan de gemeenteraad stellen burgemeester Arends en wethouder Gardien, dat er "na intensief en constructief overleg" een akkoord is bereikt over een maatregelenpakket waarmee FLE kan voldoen aan de geluidsnormen die voor dit bedrijf gelden.

De belangrijkste maatregelen, die per 1 augustus zijn ingevoerd:
* aanpassing bedrijfsvoering waarbij de koelingen van de geparkeerde trailers slechts beperkt aanstaan en niet meer in de nachtperiode. De trailers worden nu vlak voor vertrek beladen en niet meer de voorafgaande avond;

* het terrein van FLE wordt in de avond-/nachtperiode afgesloten met een hek en slot, zodat externe vrachtwagens het terrein niet op kunnen. Dit om wild parkeren te voorkomen;

* inhuur van toezicht door FLE om erop toe te zien dat de chauffeurs de nieuwe maatregelen naleven.

Daarnaast worden de trailers in de loop van 2022 vervangen door stillere trailers.

Akoestisch onderzoek

FLE heeft een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te kunnen bepalen of bovengenoemde maatregelen afdoende zijn. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft het akoestisch rapport beoordeeld en is van mening dat FLE met het maatregelenpakket kan voldoen aan de geluidsnormen.

FLE heeft de omwonenden schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen, zo meldt de gemeente. Daarbij is aangegeven dat de omwonenden bij eventuele geluidsklachten direct contact kunnen opnemen met FLE of met het bedrijf dat toezicht houdt. Op die manier kan FLE klachten snel en adequaat oppakken.

"Tot slot nog een kanttekening", aldus burgemeester en wethouder. "Ook als wordt voldaan aan de geluidsnormen kan het zijn dat omwonenden een zekere mate van hinder ervaren van bedrijfsactiviteiten. Geluidsnormen sluiten hinder namelijk niet compleet uit, maar begrenzen eventuele hinder wel tot een aanvaardbaar niveau."
Overigens hebben de ODH en de gemeente Westland al maanden geen overlastmelding meer gehad. “We gaan ervan uit dat de situatie voor omwonenden door de inspanningen die FLE sinds de zomer heeft verricht significant is verbeterd”, besluiten Arends en Gardien.