Archief
WOS

WOS

Historische wasstoepen keren terug langs kade in Schipluiden

Bij de kadewerkzaamheden langs de Gaag in Schipluiden worden op drie plaatsen ook historische 'wasstoepen' geplaatst in de Dorpsstraat.

Wasstoepen speelden vroeger een belangrijke rol bij de hygiënische bereiding van zuivelproducten. Om de melkbussen met veel water te kunnen afwassen werden lage vlonders, vlak boven het waterpeil aangelegd. Daarnaast werden deze ook gebruikt om de was te doen. De wasstoepen zijn in de loop der jaren verdwenen. Nu keren ze, in overleg met de historische vereniging, dus weer terug in het straatbeeld.

3D-weergave wasstoep

Dat bleek vanavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Er werd gesproken over de kostenverdeling van het project rond de kadeverbetering. Want hoewel die al maanden bezig is, was er tot op heden nog geen overeenstemming tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. Net als meerdere raads- en commissieleden verbaasde ook wethouder Frank ten Have - die pas sinds 1 juni 2020 in functie is - zich erover dat dit zo lang heeft geduurd. Aanvankelijk wilde Delfland dat de gemeente een grotere bijdrage zou doen.

Inmiddels zijn beide partijen eruit. Het Hoogheemraadschap betaalt 4,1 miljoen euro en de gemeente Midden-Delfland 200.000 euro. Ten Have noemde dat 'acceptabel' en daarmee was de commissie het eens.

Dat bedrag van 200.000 euro bestaat overigens voor 83.000 euro uit meerkosten die Delfland moet maken om de belasting van een gemeentelijke weg op de kade op te vangen. Het overige gedeelte heeft te maken met de herplant van bomen, waarvoor de gemeente financieel opdraait. Bomen zijn weggehaald omdat die op een plek stonden waar de nieuwe constructie komt en waar de machine ruimte nodig heeft om de constructie erin te drukken. In overleg met bewoners is er een herplantplan gemaakt waarin een 'diversiteit in bomen' terugkeert. Volgens de gemeente is het een mix van kleine, middelgrote en grote bomen. Bewoners, ondernemers en de historische vereniging reageerden positief op dat plan.

De wethouder herhaalde overigens nog maar eens dat ook de negen overgebleven, beeldbepalende, elzen in de Dorpsstraat tegen de vlakte moeten. Meerdere organisaties hebben hier bezwaar tegen aangetekend. "Een deskundige heeft daar naar gekeken. Die bomen staan heel dicht op de kade en hebben nu al een beperkte groeiplaats", aldus Ten Have. De bomen hebben nu al te weinig 'doorwortelbare ruimte' en dat wordt bij het plaatsen van de nieuwe, bredere, damwanden alleen maar minder. "De bomen van 35 jaar oud zouden op z'n best nog maximaal tien jaar meekunnen."

Het Hoogheemraadschap heeft een kapvergunning aangevraagd, maar omdat de werkzaamheden als gevolg van problemen hebben stilgelegen, is daar nog geen beslissing over genomen. De beslistermijn is nu verlengd tot 30 mei.