Archief
NLJobs

Westlandse raad akkoord met bouw arbeidsmigrantenhotel

De Westlandse gemeenteraad is akkoord met de komst van een arbeidsmigrantenhotel nabij de McDonald's in Maasdijk.

Het gaat hierbij om het in augustus 2018 aangekondigde plan van uitzendbureau NL Jobs, dat onderdak moet gaan bieden aan circa 250 arbeidsmigranten.

In de raadsvergadering van dinsdagavond hoefde er over het project niet lang meer te worden gesproken; alle argumenten vóór en tégen zijn in de afgelopen jaren herhaaldelijk de revue gepasseerd. Dat er snel meer huisvesting voor arbeidsmigranten moet komen, wordt door alle fracties in de gemeenteraad gedeeld.

Breekpunt voor de fracties van Westland Verstandig en LPF is de 'overdosis' aan arbeidsmigranten die in de praktijk aan het dorp Maasdijk is toebedeeld. "Van de bevolking van Maasdijk is dadelijk 20 procent arbeidsmigrant", onderstreepte
John Witkamp namens de LPF.

Toch liet een meerderheid van 24-15 in de gemeenteraad de balans doorslaan naar een 'ja'. Daarbij werd er vooral op gewezen dat de druk op goede huisvesting van arbeidsmigranten steeds groter wordt en dat de ligging van dit pand best wel een eind verwijderd is van de kern van Maasdijk. Ook het vertrouwen in uitzendbureau NL Jobs heeft er aan bijgedragen dat nu ook de Maasdijkse CDA-raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman konden instemmen met het plan.

Westbrick
Het andere hotelplan op deze locatie, van ontwikkelaar Westbrick, ziet de gemeenteraad niet zitten. Een raadsmeerderheid (23-16) deelt de twijfels van het college van B en W. Er is volgens het college weliswaar formeel een hotel aangevraagd, maar er zijn te veel aanwijzingen dat dit hotel ook zal worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Er leven nog steeds te veel bedenkingen in het gemeentehuis, en het college zou die angst niet zodanig in een vergunning kunnen regelen dat er bijvoorbeeld hoge boetes kunnen worden opgelegd indien er in de praktijk toch onderdak wordt gegeven aan arbeidsmigranten.

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer sprak opnieuw zijn vrees uit, dat Westbrick met financiële claims zal komen. Dit bedrijf voelde zich in de zomer van 2018 al door de gemeente op het verkeerde been gezet en blijft stellen dat er nu voor een gewoon hotel een vergunning is aangevraagd.