Archief
Archief WOS

Archief WOS

Westlanders snappen het niet: verwaarloost hij zijn dieren?

Ongeloof bij veel Westlanders over de inbeslagname van wolvarkens, koeien en schapen op diverse plaatsen in de regio.

Ze kunnen niet begrijpen dat Naaldwijker Pieter Dekker, bij velen al jaren bekend van een schaapskudde, wordt beticht van verwaarlozing van dieren. Deze man, die tevens de wroetende wolvarkens hier op de kaart heeft gezet, die kan toch niet zo diep gezonken zijn!?

Dekker spreekt van 'oude wetgeving' die geen rekening houdt met de inzichten bij kenners van het leven van diverse dieren. "Wij hebben van vee huisdieren gemaakt", stelt hij ter verdediging. "Ik doe dit uit passie. Ik kijk heel goed naar mijn dieren! Het ministerie van landbouw geeft in zijn toekomstvisie (kringlooplandbouw) aan, welke richting het op wil met de hervorming van de huidige landbouw; mijn werkwijze past daar naadloos in."

Maar ja, gelijk hebben en gelijk krijgen, dat zijn twee dingen. Ook Dekker heeft rekening te houden met de huidige regelgeving. En als bezorgde burgers om handhaving vragen, dan zal de toezichthouder een onderzoek moeten instellen. Die toezichthouder is de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Wolvarkens
Wij hebben hem herhaaldelijk gewaarschuwd, verklaarde de NVWA ruim een week geleden. Voor haar was op vrijdag 5 februari de maat vol, na een verzoek van burgers om handhaving van de regelgeving. Zowel in het buitengebied van 's-Gravenzande als bij de Watertoren in Naaldwijk werden wolvarkens in de veewagen geladen en meegenomen, in totaal 14.
Die wolvarkens, daar was toch al eerder gedoe over? Dat klopt. In november 2019 werd door de dierenpolitie opdracht gegeven dat wolvarkens weg moesten bij de Watertoren in Naaldwijk omdat daar vrijwel geen droog plekje meer te vinden was.
Afgelopen maandag volgde deel 2 van de inbeslagnames. Twintig koeien, waaronder drie kalveren, en vervolgens ook nog eens 22 schapen werden opgehaald en meegenomen.

'Geen gehoor'
Dekker wil al lange tijd in gesprek met de NVWA, maar zegt daar geen gehoor te krijgen en alleen maar meer tegenwerking te ervaren. Van de buitenkant beschouwd, is hij daar eigenlijk aan het verkeerde adres. De NVWA is een uitvoerend orgaan, belast met toezicht op de naleving van de bestaande regels. Wie die regels verouderd vindt, zal zich moeten wenden tot de politiek en het ministerie van Landbouw, de mensen die verandering van de regelgeving in gang kunnen zetten.

Daar werkt Dekker ook aan, zo laat hij weten. Echter, intussen gaat zijn naam door het slijk. De reacties in de sociale media liegen er niet om: het overgrote deel van de mensen die zich uitspreken, neemt hem van alles kwalijk.
Het verweer van Dekker: "De in beslag genomen dieren zijn in een voldoende conditie om de winter goed door te kunnen komen. Met deze actie is de NVWA een stap te ver gegaan."

"Het gesprek hierover zal op hoog niveau gevoerd moeten worden", vervolgt hij. "Ik ben nu slachtoffer van een overheidssysteem dat aan een flinke opfrisbeurt toe is. Het is een misstand waarbij de menselijke maat is verdwenen. Ik ben niet de enige veehouder die hier tegenaan loopt, maar wel de eerste die zich erover uitspreekt."

De Westlandse dierenhouder kan overtuigd zijn van z'n gelijk, maar krijgt het vooralsnog niet. Dekker heeft bezwaar gemaakt bij de NVWA, maar zal op korte termijn ettelijke duizenden euro's moeten betalen voor het transport en de verzorging van de inbeslaggenomen dieren. Als dat niet gebeurt, zullen zijn beesten worden verkocht.