Archief
Signbiblio

Signbiblio

Midden-Delfland neemt geen voorschot op herverdeling gemeentefonds

Het gemeentebestuur van Midden-Delfland wil niet te vroeg juichen over de voorlopige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds.

Het Rijk gaat het geld dat zij jaarlijks uitkeert aan gemeenten vanaf 2023 anders verdelen. Daarvoor is een nieuwe berekening gemaakt. Midden-Delfland komt er goed vanaf in die berekening; de gemeente zou 46 euro per inwoner meer krijgen dan nu. Eerder verwachtte de gemeente erop 55 euro per inwoner minder te ontvangen. In de meerjarenbegroting heeft de gemeente rekening gehouden met de verlaging.

Wethouder Frank ten Have (Financiën) wil nog niet te veel rekenen op verhoging van het bedrag, omdat het nu nog gaat om voorlopige cijfers van het Rijk, gebaseerd op de gemeentelijke uitgaven van 2017. Die moeten nog worden geactualiseerd. Bovendien heeft de berekening die begin deze maand naar buiten kwam geleid tot boze reacties in vooral het noorden en oosten van het land. Gemeenten daar zouden fors minder geld gaan krijgen. "Het ministerie heeft daarom ook de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur, red.) gevraagd nadrukkelijk te kijken naar de zwaar getroffen noordelijke gemeenten. Het is zeer de vraag of de huidige verdeling houdbaar is."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al gezegd dat er meer geld in het gemeentefonds moet. "Zonder gelijktijdige vergroting van de omvang van het gemeentefonds dreigt dit een herverdeling van grote tekorten te worden", aldus Ten Have in een brief aan de gemeenteraad.

Westland en Maassluis
Westland zou er volgens de nieuwe berekening in 2023 52 euro per inwoner bij krijgen. Maassluis komt er minder goed vanaf. Die gemeente zou juist per inwoner 11 euro minder krijgen.