Archief
Sjors Janszen

Sjors Janszen

Delfland treft ijsvriendelijke maatregelen in hele regio

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft bekendgemaakt welke maatregelen zijn getroffen om de ijsgroei te helpen bevorderen.

Die aankondiging volgt op de commotie die gisteravond ontstond over de voorgenomen werkzaamheden aan de kade in Schipluiden. Daarbij had het ijs niet kunnen worden ontzien.

Delfland stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. "Door de stroming in het water te beperken, helpen we de natuur een handje. Zo is de stuw tussen de Schie en de grachten van de binnenstad Delft omhoog gezet, om de invloed van de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. De hoofdgemalen Parksluizen in Rotterdam en Westland in Hoek van Holland blijven draaien. In de loop van de week verwachten we ook gemaal Westland stil te zetten'' laat een woordvoerder weten. De andere boezemgemalen staan voorlopig uit. Een boezemgemaal pompt overtollig water van grote vaarten naar de Nieuwe Waterweg of Noordzee.

"De polders zijn nog steeds erg nat door de regen van afgelopen weken. De poldergemalen (die water vanuit de polders naar de grotere vaarten malen) kunnen we daarom nog niet uitzetten. Waar mogelijk bouwen we dit ook af of stoppen we tijdelijk met malen. Als het voor het peil of de waterkwaliteit in de polder noodzakelijk is om water af te voeren, moet Delfland dit voor laten gaan."

Vaarverbod

Delfland zegt al het mogelijke te doen om schaatsen mogelijk te maken. "Vandaar dat we voor deze vorstperiode een vaarverbod instellen voor alle regionale vaarten.'' De hoofdvaarwegen de Schie en de Vliet vallen buiten het verbod. Het vaarverbod gaat woensdag 10 februari 2021 in en geldt totdat de dooi is ingezet.

Veiligheid voorop
"Mocht het ijs dik genoeg zijn om erop te kunnen schaatsen, blijf dan altijd uit de buurt van gemalen, stuwen en inlaten,'' aldus woordvoering. "Het ijs is daar zwakker vanwege de stroming van het water onder het ijs. Het gemaal trekt het water aan waardoor het ijs van onderaf slijt. Dit is vaak slecht te zien vanaf het oppervlak. Pas dus op met schaatsen bij gemalen, ook al draaien ze niet! Het inschatten van de veiligheid is uw eigen verantwoordelijk. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. En houd uiteraard ook de geldende corona-maatregelen in de gaten."

Informatie over betrouwbaar natuurijs en schaatsen in coronatijd is te vinden op www.knsb.nl.

Hoogheemraad Manita Koop vertelt hoe ze ervoor zorgen dat het ijs kans maakt om te groeien