Archief
WOS

Kogel is door de kerk: de scheve fruitmuur wordt herbouwd

Het gaat dan toch gebeuren: de scheve fruitmuur aan de Poeldijkseweg tussen Kwintsheul en Wateringen wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd.

Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft hier dinsdagavond mee ingestemd. Daarmee komt een eind aan een 16 jaar durende lijdensweg. Immers het besluit om de fruitmuur op te knappen, was al in 2003 genomen door de toenmalige gemeente Wateringen, maar nimmer uitgevoerd na het ontstaan van de gemeente Westland per 1 januari 2004.

Er is voor het renoveren van de muur, een rijksmonument in erbarmelijke staat, een bedrag van 250.000 euro uitgetrokken. De meerderheid van de raad wil de muur behouden, vooral uit het oogpunt van cultuur-historisch erfgoed bij een van de toegangspoorten tot het Westland.

Kosten van alleen slopen
Voor de fracties van LPF en GemeenteBelang Westland had de muur simpelweg gesloopt mogen worden. Dat kost natuurlijk ook geld, maar onduidelijk bleef wat dit zou gaan kosten. Want in dat geval praat je onder meer over een bestemmingswijziging, waarvoor procedures moeten worden doorlopen en wat zijn de kosten daarvan? En wat zijn de consequenties, zowel in financieel als landschappelijk opzicht, indien er dan in plaats van de muur een geluidsscherm zou moeten komen?

Hoewel er door de gemeente geen concrete offerte is opgevraagd, worden de kosten van die laatstgenoemde oplossing in totaal getaxeerd op zo’n 120.000 euro; 'kale sloop' zou naar schatting 70.000 euro kosten.
Volgens LPF-raadslid Max Leerdam zou simpelweg slopen echter per saldo slechts 13.000 euro hoeven te kosten. Daarentegen hield de VVD er rekening mee, dat het proces van slopen en plaatsen van een geluidswering weleens duurder zou kunnen uitpakken dan de nu beschikbaar gestelde 250.000 euro voor renovatie.

Het renovatieplan verkreeg de instemming van CDA, Westland Verstandig, VVD, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks en PvdA. Alleen de fracties van LPF en GemeenteBelang Westland stemden tegen het voorstel.