Archief
Archieffoto Regio15 1

Archieffoto Regio15 1

MRDH wil betere aanpak verkeersveiligheid

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat de komende jaren extra werk maken van de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de MRDH sterker toeneemt dan in de rest van het land. Uiterlijk komende zomer wordt daarom samen met de 23 gemeenten een plan van aanpak met concrete maatregelen.

Tussen 2006 en 2014 daalde het aantal verkeersslachtoffers, maar de afgelopen jaren is het aantal juist weer toegenomen. Daarbij valt voor onze regio bijvoorbeeld op dat de gemeente Midden-Delfland, die een lage bevolkingsdichtheid kent een hoog slachtofferrisico heeft (tussen 2014 en 2018 61 slachtoffers per 10.000 inwoners).

In een rapport dat de MRDH heeft opgesteld, worden negen belangrijke thema's genoemd die voor problemen zorgen. Wat het verkeerssysteem betreft zijn veel fietspaden te smal en bevatten ze te veel obstakels. Ook is niet consequent doorgevoerd of brom- en snorfietsers op het fietspad of op de rijbaan moeten rijden. Verder zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur niet zo ingericht. Wat nog genoemd wordt, is dat veel verkeersdeelnemers worden afgeleid door bijvoorbeeld muziek of hun smartphone.

Wat opvalt is dat er veel gemeenten zijn die nu (nog) geen beleid hebben op het gebied van verkeersveiligheid. In onze regio werkt Westland volgens de Mobiliteitsvisie en Programma Bereikbaarheid 2018-2022, maar Maassluis en Midden-Delfland hebben geen beleid.

Doelstelling van het plan van aanpak dat in de zomer van 2020 voor moet liggen, is dat het aantal verkeersslachtoffers daalt naar nul.