Archief
WOS

WOS

Vergunning nodig voor verbouw woning naar kamerverhuur

Voor het verbouwen van een bestaande woning naar huisvesting voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten is voortaan een vergunning vereist. De aanvrager moet een Bibob-toets (integriteitsonderzoek) ondergaan en de aanvraag moet voldoen aan beleidsregels die het college van B en W heeft opgesteld. Zo mag een woning niet worden omgezet als er binnen een straal van 100 meter van de kadastrale grenzen al kamergewijze verhuur plaatsvindt.

In de Westlandse woningvoorraad is sprake van schaarste en is vooral de druk op betaalbare woningen groot. Wethouder Van der Stee (Wonen): "Met deze vergunningplicht kunnen we beter sturen op het behouden van onze Westlandse woonvoorraad, de bescherming van de samenstelling - met name in het sociale segment - en de leefbaarheid in de wijken."

Een vergunning wordt verplicht als een bestaande woning zodanig wordt verbouwd dat er vier of meer personen worden gehuisvest "die geen duurzame gezamenlijke huishouding voeren". Woongroepen, die geacht worden voor onbepaalde tijd een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband aangaan, vallen niet onder de vergunningplicht.

Behalve dat de aanvraag bouwkundig getoetst wordt, kijk het college bij de beoordeling ook naar de leefbaarheid. Om te voorkomen dat woningen met kamerverhuur te dicht op elkaar komen, moeten ze minimaal 100 meter van elkaar liggen. Maar de vergunning kan ook geweigerd worden als de openbare orde en/of veiligheid in het geding is dan wel het woon- en leefklimaat in de wijk anderszins in het geding is.

In de beleidsregels wordt dit overigens amper uitgewerkt. Alleen wordt gesteld dat factoren als de aanwezigheid van horeca, prostitutie, coffeeshops en bekende probleemgezinnen al "tot overlast kunnen leiden zodat er vanuit de leefbaarheid geen ruimte bestaat om woningen om te zetten".

De beleidsregels zijn afgelopen vrijdag ingegaan en worden al gehanteerd bij de vergunningaanvraag van het perceel Hertenlaan 2 in Honselersdijk, waar een dertigtal arbeidsmigranten wordt ondergebracht. In de directe omgeving is al sprake van huisvesting van arbeidsmigranten, maar de kadastrale grens daarvan ligt net voorbij de in de regels geldende 100 meter. Of de aanvraag wel door de leefbaarheidstoets komt, kon de gemeente maandagmiddag nog niet aangeven.