Archief

Onenigheid over huisvesting arbeidsmigranten op eigen terrein

Als het aan Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland ligt, moet het binnenkort mogelijk worden om arbeidsmigranten voor een korte tijd onder te brengen op het terrein van tuinders. Op die manier zou een deel van het oplopende tekort aan bedden (er zijn er nog zo'n tweeduizend nodig) teruggedrongen kunnen worden. Maar brancheorganisatie Glastuinbouw Westland vindt het voorstel van de politieke partijen overbodig en denkt zelfs dat het professionele huisvesting vertraagt.

De twee lokale partijen hebben de krachten gebundeld om te komen tot een initiatiefvoorstel dat tuinders moet helpen om zo snel mogelijk nieuwe arbeiders op eigen terrein te kunnen huisvesten, zo valt te lezen: "Voor 2012 was dat ook in Westland mogelijk. In 2012 is het beleid uit 2008 door de meerderheid van de Raad op dat punt gewijzigd, omdat de Raad in 2012 inzette op de komst van een aantal grote Polenhotels (à la het toen bestaande Hotel Westland bij Maasdijk). Er zouden tweeduizend bedden gerealiseerd gaan worden. Dat laatste is niet gebeurd."

De twee fracties stellen dat in ook in andere gemeenten in het land wordt toegestaan dat arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden bij de bedrijven en dat dit niet tot onacceptabele situaties heeft geleid. "Het tegendeel laat zich wel zien. Regelmatig verschijnen er berichten in de nationale bladen over Westland en dat de uitzendbureaus -kort gezegd- geen menswaardige huisvestingssituaties creëren. Tenslotte wil dit initiatiefvoorstel de druk op de woningmarkt in Westland doen afnemen."

'Zorgvuldige procedure'

Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland ziet dat anders: "Ruim een jaar geleden hebben wij samen met Gemeente Westland en de Westlandse Vereniging van Uitzendbureaus het ontwikkelkader opgesteld waarmee wij de huisvesting van arbeidsmigranten op een professionele en zorgvuldige manier willen organiseren. Dit vraagt zowel van Gemeente Westland als van de inzenders van de initiatieven om een zorgvuldige procedure en dit kost veel tijd en energie."

Hij vervolgt: "Momenteel bevinden een aantal initiatieven zich in verschillende stadia van de aanvraag. Wij verwachten dat deze initiatieven binnen afzienbare tijd gaan leiden tot de ontwikkeling van enkele huisvestingslocaties. Nog steeds worden er nieuwe initiatieven ingezonden. Wij zijn van mening dat de uitvoering van dit voorstel niet nodig is en het proces om te komen tot professionele huisvesting voor arbeidsmigranten in Westland vertraagd."

'Uit een ander vaatje tappen'

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer lijkt zich niet zoveel aan te trekken van die reactie: "Ze roepen van alles, maar ze komen niet met oplossingen. Tot nu toe is er nog maar bijzonder weinig gebeurd, ik denk dat het tijd wordt om uit een ander vaatje te tappen. Daarom komen we met dit voorstel." Ook WV-fractievoorzitter Peter Duijsens is teleurgesteld in de reactie van Glastuinbouw Westland. Desgevraagd laat hij weten dat er onder tuinders juist vraag is naar de oplossing die de twee partijen met het voorstel willen bieden.

Grote vraag is of het voorstel op een meerderheid kan rekenen in de gemeenteraad. De grootste partij, het CDA, is altijd tegen geweest omdat het volgens hen onwenselijke situaties als uitbuiting in de hand kan werken. Maar coalitiepartner LPF Westland heeft zich in het verleden meermaals voor het huisvesten bij tuinders uitgesproken. Als ze het voorstel steunen is er een meerderheid in de gemeenteraad. Het voorstel wordt waarschijnlijk begin volgend jaar in de raad besproken.

Categorieen:
Westland Politiek