Archief

B&W willen later praten over verblijf arbeidsmigranten bij tuinders

Het Westlandse college van burgemeester en wethouders wil een initiatiefvoorstel om arbeidsmigranten tijdelijk te kunnen huisvesten op het terrein van tuinders niet al in januari behandelen. Westland Verstandig (WV) en GemeenteBelang Westland (GBW) zijn met het voorstel gekomen, maar het college wil liever het dossier arbeidsmigrantenhuisvesting in zijn geheel en met alle bijbehorende aspecten oppakken.

Het college wil het eerste kwartaal van 2020 benutten om met de raad en andere belanghebbenden een compleet plan op te stellen waarin naast de verschillende vormen van huisvesting ook aspecten als communicatie, leefbaarheid, veiligheid en monitoring van gegevens een rol spelen. "Ons inziens is zorgvuldigheid geboden bij het opstellen van een integraal beleid voor huisvesting voor arbeidsmigranten."Maar Remmert Keizer, fractievoorzitter van GBW, ziet dat anders: "Het college vraagt voor alles tijd. We willen nu eens daden zien!" Bovendien vindt Keizer dat het dossier arbeidsmigrantenhuisvesting voortaan getrokken zou moeten worden door wethouder Ben van der Stee (LPF). Keizer stelt dat Van der Stee de meest ervaren wethouder is en dat het past bij zijn portefeuille (onder meer volkshuisvesting). Sinds het opstappen van CDA-wethouder Karin Zwinkels is het dossier arbeidsmigrantenhuisvesting ondergebracht bij Pieter Varekamp (VVD).

Het voorstel van WV en GBW moet het binnenkort mogelijk maken om arbeidsmigranten voor een korte tijd onder te brengen op het terrein van tuinders. Op die manier zou een deel van het oplopende tekort aan bedden (er zijn er nog zo'n tweeduizend nodig) teruggedrongen kunnen worden. Op 8 januari wordt het voorstel besproken in de commissievergadering EFO en op 21 januari kan er een besluit over het voorstel worden genomen tijdens de raadsvergadering.

Categorieen:
WestlandPolitiek