Archief

Maximumsnelheid Haagweg naar 50 km

De gemeente Westland gaat de maximumsnelheid op de Haagweg in Monster verlagen tot 50 kilometer per uur. Nu is dat nog 60 km/u. Dit schrijft wethouder Varekamp in antwoord op vragen van LPF Westland. De gemeente loopt daarmee vooruit op het aanwijzen van de Haagweg als weg binnen de bebouwde kom. Dat gebeurt pas als de nieuwbouwwijken langs de weg klaar zijn.

De LPF had gewezen op de gevaarlijke oversteek bij het Schelpenpad, onder meer doordat vaak te hard op de Haagweg wordt gereden. De wethouder laat weten dat uit snelheidsmetingen is gebleken dat de gemiddelde snelheid op de Haagweg 64 km per uur is.

Een lagere maximumsnelheid is niet de enige maatregel die de gemeente neemt. Er zullen markeringen worden aangebracht die de rijbaan visueel versmallen, er komen digitale snelheidsaanduiders, extra 50 km-borden en waarschuwingsborden bij de oversteekplaatsen. Het aanbrengen van extra verkeersdrempels is op korte termijn niet mogelijk, omdat de Haagweg een hoofdroute voor de hulpdiensten is, aldus de wethouder.

Categorieen:
Monster Westland Politiek