Archief
Google Streetview

Google Streetview

'Geen reden voor onderzoek ondergronds parkeren Schipluiden'

Burgemeester en wethouders in Midden-Delfland zien geen aanleiding voor onderzoek naar de mogelijkheden van een ondergrondse parkeergarage in Schipluiden. Dat antwoorden zij in reactie op een suggestie van het CDA. Die fractie had tijdens de eerste termijn van de algemene beschouwingen een oproep gedaan. De parkeerkelder zou volgens de christendemocraten moeten komen op het terrein achter de Albert Heijn.

Het centrum van Schipluiden moet de komende jaren een metamorfose ondergaan. Onder meer het historisch karakter van het dorp moet worden versterkt. Het aan te pakken gebied omvat het parkeerterrein achter de Albert Heijn, de locatie van de ruïne Keenenburg, de kassen aan de noordzijde en het openbaar gebied aan het H.K.Pootplein.

Het CDA wil echter dat er genoeg aandacht blijft voor parkeervoorzieningen: "voor de winkelvoorziening en de Dorpshoeve moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Daarom vragen wij aan het college om de mogelijkheden van een ondergrondse parkeervoorziening achter de Albert Heijn in 2019 te onderzoeken."

Het college van B en W zegt echter dat "de parkeernorm in balans is voor de nu bekende ontwikkelingen. Bij nieuwe ontwikkelingen vindt onderzoek naar de parkeerbalans plaats. Een parkeergarage onder gebouwen biedt mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Op dit moment zijn bij ons voor deze en andere locaties geen particuliere initiatieven bekend."