Archief
Signbiblio 1

Signbiblio 1

Hoek van Holland krijgt gft-container

Inwoners van Hoek van Holland krijgen er komende winter een afvalcontainer bij. Tot nu toe werd rest- en gft-afval gezamenlijk ingezameld, maar daar komt nu met een groene bak verandering in. De gemeente Rotterdam heeft Hoekenezen daarover deze week met een brief geïnformeerd.

Mensen met een voor en/of achtertuin en voldoende ruimte voor een extra container worden verplicht hun gft-afval te gaan scheiden. Zij hebben een formulier in de brievenbus gekregen met daarin de keuze voor een kleine of grote groene bak en een nieuwe kleine of grote grijze bak.

In de gemeenten Westland, Maassluis en Midden-Delfland wordt het afval overigens al vele jaren gescheiden opgehaald.