Archief

Midden-Delfland: coalitie CDA, OGP en VVD meeste kans van slagen

In de gemeente Midden-Delfland wordt afgestevend op een coalitie van CDA, OGP en VVD, de drie grootste partijen na de verkiezingen van 21 maart. Dat is de conclusie van de verkennende gesprekken die de afgelopen weken zijn gehouden door CDA-fractievoorzitter Rob Zwaard.

"Niet alleen doet dit recht aan de verkiezingsuitslag omdat dit de drie grootste partijen in de raad zijn en deze partijen in aantal stemmen zich gehandhaafd of gewonnen hebben", zegt Zwaard. "Ook heeft elk van deze partijen aangegeven als eerste de haalbaarheid van deze combinatie te willen onderzoeken. Inhoudelijk lijken bovendien de verschillen tussen deze partijen het beste te overbruggen."

De drie partijen gaan nu samen met elkaar afspraken maken voor het nieuwe gemeentebestuur voor de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat die zo breed mogelijk worden gedragen, daarom zijn de andere vier partijen uitgenodigd inbreng te leveren. Het is de bedoeling dat de formatiegesprekken onder leiding van een onafhankelijk voorzitter worden gevoerd. Wie dat is, is nog niet bekend.

In Midden-Delfland verloor het CDA één zetel (van vijf naar vier), maar bleef het in stemmen wel de grootste. OGP behield vier zetels. VVD en Mijn Partij hebben alletwee drie zetels, maar VVD heeft meer stemmen behaald. D66, ChristenUnie en de Partij van de Arbeid hebben alle één zetel.