Archief

GBW: niet alleen winkelcentra Naaldwijk en 's-Gravenzande verbeteren

Dat alleen de winkelcentra van Naaldwijk en 's-Gravenzande in aanmerking komen voor provinciale subsidie, waarmee die centra kunnen worden verbeterd, is GemeenteBelang Westland in het verkeerde keelgat geschoten. De fractie wil van B en W weten wat is gedaan om de provincie te overtuigen, dat ook ondersteuning van andere winkelgebieden in Westland essentieel is. Immers, zo stelt de fractie, de winkelgebieden in met name de kleinere Westlandse dorpen zijn van waarde voor de leefbaarheid van deze dorpen.

De provincie maakte onlangs bekend dat er voor de verbetering van winkelcentra een half miljoen euro beschikbaar is. Per project kan maximaal 20.000 euro worden aangevraagd. Bij de verdeling wordt uitgegaan van een lijst 'te optimaliseren' centra. Daarop staan 35 winkelcentra, in deze regio zijn dat de centra van Naaldwijk en 's-Gravenzande en winkelcentrum Koningshoek in Maassluis. GBW wil weten wat het college heeft gedaan om andere winkelgebieden in Westland onder de aandacht van de provincie te brengen.

De aanvragen worden door de provincie behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dus: 'wie het eerst komt het eerst maalt', aldus GBW. De fractie wil daarom weten welke initiatieven al zijn genomen om ervoor te zorgen dat concrete aanvragen op tijd bij de provincie worden ingediend.