Archief

MKB Westland: Snel beleid maken over toekomst winkelbestand

Het Westlandse midden- en kleinbedrijf wil na de verkiezingen snel om tafel met de nieuwe gemeenteraad om te praten over de toekomst van het winkelbestand in Westland. "We willen dat er snel duidelijk beleid komt voor de toekomst van de Westlandse centra. Het is nu nog te vaak een kwestie van 'pappen en nathouden'', terwijl er serieuze gevaren op de loer liggen. We willen voorkomen dat de centra verpauperen en daarom moeten er keuzes gemaakt worden", zeggen MKB-voorzitter Henk Salome en centramanager Marjan Naaktgeboren.

Al in 2016 heeft MKB Westland een toekomstvisie laten opstellen voor de retailsector in Westland. Daarin zijn aanbevelingen gedaan om te zorgen voor een aantrekkelijk voorzieningenniveau voor inwoners, een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers en leefbare, vitale kernen. "Hoewel de economie flink aantrekt, zijn onze zorgen zeker niet voorbij", aldus Salome. "Online winkelen blijft aan populariteit winnen en Den Haag, Rotterdam, Maassluis en Delft blijven de Westlandse consument verleiden om daar te komen shoppen. Het is echt een misverstand om te denken dat het vanzelf goed komt nu het economisch beter gaat."

Centramanager Naaktgeboren pleit voor een helder vestigingsbeleid. "We moeten met elkaar afspreken wat de hoofdkernen van Westland zijn en dan stappen zetten om het winkelaanbod vooral daar te clusteren." Volgens haar hoeft dat niet te betekenen alle winkels uit de overige kernen verdwijnen. "Daar blijft vanzelfsprekend plaats voor winkels voor de dagelijkse boodschappen. Maar de echte winkelcentra concentreren we in de hoofdkernen, Naaldwijk, 's-Gravenzande en Wateringen."

De gemeente kan volgens MKB Westland een bijdrage leveren door te zorgen voor een goede verhuisregeling, waarmee winkeliers gestimuleerd worden om vanuit de rand van de kern te verhuizen naar het centrum. Ook een leegstandverordening kan helpen om de Westlandse winkelgebieden levendig te maken of te houden.