Archief
Google Earth met beeldbewerking

Google Earth met beeldbewerking

Opnieuw vragen over locatie brandweerkazerne Naaldwijk

De raadsfractie van Westland Verstandig plaatst nieuwe vraagtekens bij het vasthouden aan het plan voor een tijdelijke brandweerkazerne in Naaldwijk pal naast de huidige locatie aan de 's-Gravenzandseweg. De fractie zegt benaderd te zijn door Westlandse brandweerdeskundigen die menen dat de actuele situatie aanmerkelijk anders is dan toen twee jaar geleden het principebesluit is genomen.

Tijdens de raadsvergadering van 12 december jl. werd door Westland Verstandig een motie ingediend met als doelstelling dat de brandweer zijn intrek zou gaan nemen in het leegstaande deel van het politiebureau aan de Vierschaar. Bovendien werd aangevoerd, dat een tijdelijke kazerne op de plek van het oude politiebureau aan de 's-Gravenzandseweg niet echt te verenigen is met de bouw van een appartementencomplex voor 55-plussers naast die kazerne.

De motie werd door het college van B en W afgewezen. Motief was, dat de 'Vierschaar' geen geschikte locatie is. In verband met de vereiste aanrijtijden zou een nieuwe kazerne binnen een straal van 200 meter van de huidige moeten liggen, zo stelde wethouder Duijvestijn. De motie verkreeg alleen de steun van de LPF-fractie.

'Argumentatie klopt niet'

Westland Verstandig stelt, dat zij na de gemeenteraadsvergadering door een aantal Westlandse brandweerdeskundigen is benaderd. "Allen wijzen onze fractie erop dat de argumentatie van het college niet klopt en dat de tijdelijke nieuwe brandweerkazerne geldverspilling is voor Westland", aldus de fractie.

De nieuwbouw naast de huidige locatie aan de 's-Gravenzandseweg zou helemaal niet nodig zijn, want:

- door verhuizing van de brandweerpost Honselersdijk verleden jaar van de Nieuweweg naar de Dijkweg is het uitrukgebied van de brandweer Naaldwijk veranderd;- het zogeheten inzetmodel (Westland is verdeeld in inzetvakken) is daarna gewijzigd en door de verhuizing van de brandweer in Honselersdijk heeft die eenheid er veel inzetvakken van Naaldwijk bijgekregen. Zo gaat nu de Honselse brandweer als eerste naar eventuele branden in de omgeving van De Naald, de gemeentekantoren, de Kruisbroekweg, de Zand- en waterweg en de Grote Woerdlaan.

Commissievergadering

Westland Verstandig wil aan het college vragen gaan stellen in een commissievergadering op 11 januari a.s. Zij wil in eerste instantie een reactie op de nu naar voren gebrachte argumenten. Verder wil de fractie onder meer weten, wat destijds de rol van de burgemeester is geweest bij het verplaatsingsbesluit en met wie van de brandweer dat destijds is besproken en of er beloftes zijn gedaan.Andere vragen zijn: "Was ten tijde van de afspraken de verhuizing van de brandweer Honselersdijk bekend bij de gemeente?" en "Wat is de visie van de Veiligheidsregio Haaglanden op een en ander?"

'Geen commentaar'

De Veiligheidsregio Haaglanden, waar de vrijwillige brandweer van Naaldwijk onder valt, wilde onlangs geen vragen van WOS Media over de nieuwe huisvesting in Naaldwijk beantwoorden en verwees naar de gemeente Westland.