Archief

VNO-NCW: 'Snel beslissing over kruising Wippolderlaan'

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW Westland-Delfland wil dat er nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een besluit wordt genomen over de aanpak van de kruising van de Veilingroute met de Wippolderlaan. Daartoe dringt VNO-NCW aan in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Momenteel wordt de kans van slagen van de zogenoemde Westlandvariant onderzocht. Die moet voorzien in een verdiept aangelegde kruising in plaats van de bouw van een viaduct. De initiatiefnemers zijn namelijk bang dat het huidige plan van de provincie meer herrie oplevert en dat (een deel van) het natuurgebied Zwethzone hierdoor verdwijnt. Het onderzoek naar de Westlandvariant zorgt er echter voor dat besluitvorming over het project wordt uitgesteld tot de zomer van 2018.

Volgens Pieter Eenhoorn, voorzitter van de lokale VNO-NCW, is uitstel echter niet wenselijk."Gezien de toenemende druk op het wegennet is het van groot belang dat de vertraging zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de besluitvorming zo snel mogelijk plaatsvindt, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen die ongetwijfeld een wissel trekken op de doorlooptijd van de besluitvorming." Ook zou verder uitstel problemen opleveren met de planvorming voor andere grote wegenbouwprojecten als de Harnaschknoop, Beatrixlaan en N211/Erasmusweg.

Categorieen:
WestlandEconomie