Archief

Proef terugdringen langdurig schoolverzuim

In Westland is een proef van start gegaan die scholieren in het voortgezet onderwijs sneller moet helpen bij schoolverzuim en thuiszitten. De bedoeling is dat ze binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs, jeugdhulp of zorg krijgen. Momenteel duurt het soms wel zes maanden voordat dit aanbod er is.

Een schoolmaatschappelijk werker reageert direct op zorgwekkende signalen rond een leerling. Hij of zij legt contact met de leerling en de ouders. En gaat wanneer nodig bij de leerling thuis langs. Ook worden de benodigde instanties gelijk ingeschakeld. Vervolgens wordt er een passend onderwijs- en/of jeugdhulpaanbod gedaan.

De proef wordt uitgevoerd door de gemeente Westland, Schoolformaat, het Sociaal Kernteam (SKT) Westland en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland. De gemeente voert de Leerplichtwet uit en is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dit wordt uitgevoerd door SKT Westland. Het samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling.

De proefperiode duurt in ieder geval tot het einde van het schooljaar 2017-2018. Daarna wordt bekeken of deze aanpak structureel kan worden ingezet. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Innovatiefonds sociaal domein van gemeente Westland.

Categorieen:
WestlandAlgemeen