Archief
WOS Media

WOS Media

Geen verzet meer tegen sloop tuinderswoning Kruisweg 1

Er wordt geen verzet meer gepleegd tegen de voorgenomen sloop van het pand Kruisweg 1 in Naaldwijk. De Historische Vereniging Oud Honselersdijk-Naaldwijk ziet geen politieke steun voor haar pogingen om het pand alsnog tot monument te bestempelen.

Het college van B en W van Westland heeft eerder dit jaar besloten de bijna tweehonderd jaar oude tuinderswoning niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. In januari had de monumentencommissie in een niet-bindend advies aangegeven dat deze woning eigenlijk bewaard zou moeten blijven, maar dat de beslissing uiteraard aan het college was.

De woning was op het bordje van de commissie gekomen, nadat de historische vereniging vorig jaar had vastgesteld dat deze woning zeldzamer is dan de tuinderswoningen die in het verleden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst.

De gemeente liet weten al in 2014 positief te hebben gereageerd op het initiatief voor sloop en nieuwbouw op dit perceel, omdat de woning destijds niet op de monumentenlijst stond. Daarna kocht de initiatiefnemer perceel en opstallen aan. Vorig jaar werd een nieuwbouwplan ontwikkeld en een vergunning aangevraagd.

Afgelopen zomer werd een ontwerpvergunning voor sloop van de woningen Kruisweg 1 en 3 gepubliceerd.

Vervolgens stelde 'Oud Honselersdijk-Naaldwijk' in een brief van 14 september, dat nader onderzoek tot nieuwe en aanvullende inzichten heeft geleid. In acht punten werd onder meer betoogd, dat de woning bijzonder zeldzaam is, zo niet uniek voor de gemeente Westland.

Afgezien van de constatering door de vereniging, dat er nagenoeg geen politieke steun voor haar pleidooi kwam, kan mede worden opgemerkt dat de gemeente vrijwel zeker in een zeer lastig juridisch parket zou zijn gekomen, indien de woning alsnog de status van gemeentelijk monument zou worden toebedeeld.