Archief

Natuurbegraven Hoek van Holland: hoe nu verder?

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad verwierp dinsdagavond een motie van CDA, SP en Partij van de Dieren om af te zien van een natuurbegraafplaats in de Hoekse Bonnenpolder. Dit betekent echter niet dat het plan definitief doorgaat. Wethouder Eerdmans suggereerde om eerst een referendum te houden. Maar hoe gaat het nu verder?

De bal ligt nu bij de gebiedscommissie van Hoek van Holland. De gebiedscommissie kan echter geen besluiten nemen, maar alleen advies uitbrengen aan de Rotterdamse gemeenteraad. De commissie vergadert eind november of begin december over het onderwerp en krijgt daarbij ook een voorlichting van Natuurbegraven over het plan.Volksraadpleging

De gebiedscommissie kan tijdens diezelfde vergadering het advies aan de gemeenteraad uitbrengen om het plan ofwel door te zetten of te stoppen. Ook is er de mogelijkheid om over te gaan een volksraadpleging. In dat geval zijn er drie mogelijkheden:

1. Referendum

Bij een referendum krijgen inwoners één vraag met twee antwoordmogelijkheden voorgelegd ('Bent u voor of tegen?'). Het totale proces, van de beslissing om een referendum te houden tot aan het verwerken van alle antwoorden, duurt ongeveer 3 à 4 weken.

2. Meningspeiling

Een meningspeiling is qua tijdspad vergelijkbaar met een referendum. Ook in dit geval wordt één vraag gesteld, maar kunnen inwoners kiezen uit meerdere verschillende antwoordmogelijkheden. Inwoners mogen echter slechts één vakje zwart kleuren.

3. Enquête

Een enquête is de meest uitgebreide vorm van de drie. Bij de enquête worden meerdere vragen gesteld met meerdere antwoordmogelijkheden. Het tijdspad van het houden van een enquête is door de grootte ervan iets langer dan de twee andere opties: 6 tot 8 weken.

Advies

Het advies van de gebiedscommissie wordt vervolgens uitgebracht aan de Rotterdamse gemeenteraad, die een definitief besluit neemt. Omdat de adviezen van een gebiedscommissie niet bindend zijn, kan de raad hier op grond van eigen afwegingen te allen tijde van afwijken. Een Hoeks advies om een enquête te houden kan daarom zomaar in een Rotterdams besluit tot een referendum omgezet worden, of in het uiterste geval zelfs een besluit om het plan definitief door te zetten.

Voor- en tegenstanders

De discussie omtrent het natuurbegraven loopt al enige tijd hoog op. Om een duidelijk beeld van het plan te schetsen, wordt momenteel gewerkt aan een extra katern in weekblad de Hoekse Krant. Hierin zullen zowel voor- als tegenstanders uitgebreid aan bod komen. De publicatie wordt verwacht voor december en geeft Hoekenezen - eventueel in de aanloop naar een volksraadpleging - de mogelijkheid om een goed standpunt in te nemen.