Archief

Midden-Delfland eerste Bijzonder Provinciaal Landschap

Midden-Delfland mag zich het eerste gebied in Nederland met de status van Bijzonder Provinciaal Landschap noemen. De provincie Zuid-Holland heeft het gebied daarvoor aangewezen. De status geeft het belang aan van het open en groen houden van het gebied en het behouden van de waarden ervan.

Provincies hebben sinds de invoering van de Wet natuurbescherming van 1 januari dit jaar de mogelijkheid om de status van Bijzonder Provinciaal Landschap aan een gebied met uitzonderlijke waarde toe te kennen. Afgelopen maart diende Midden-Delfland een aanvraag hiervoor in bij de provincie. Die werd breed ondersteund door gebiedsorganisaties als de Midden-Delfland Vereniging, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Natuurmonumenten. Ook gemeenten als Westland, Maassluis, Rotterdam en Den Haag staan achter het plan.

Met het predikaat wordt Midden-Delfland meer als één geheel gezien en dat heeft zo z'n voordelen. Het was ooit een goed beschermd gebied, maar er wordt regelmatig weer ruimte afgesnoept voor infrastructuur en woningbouw.