Archief
WOS Media

WOS Media

WV: Naaldwijkse brandweer huisvesten bij huidig politiebureau

De fractie van Westland Verstandig stelt voor om de Naaldwijkse brandweer te huisvesten bij het politiebureau aan de Vierschaar en niet onder te brengen aan de 's-Gravenzandseweg. De fractie vindt dat een kazerne beter aan de rand van het woongebied kan staan en het liefst bij een uitvalsweg.

Er wordt al tijden gesproken over de bouw van een brandweerkazerne in combinatie met een aantal woningen voor 55-plussers op de plek van het voormalige politiebureau en de brandweer. Volgens Westland Verstandig lijkt het nog wel enige tijd te duren voordat een en ander van de grond komt. De vraag is of het wel zo'n goed idee is om de kazerne op dezelfde locatie in een woonwijk neer te zetten, aldus WV.

Het college van B en W wordt gevraagd te onderzoeken of onderbrengen van de brandweer bij het politiebureau aan de Vierschaar mogelijk is. In het kostenplaatje zou dan wel moeten worden meegewogen dat aan de 's-Gravenzandseweg meer woningen en meer groen zouden kunnen komen dan in de huidige plannen.