Archief

Gemeente zoekt bestemming voor 1000 (kunst)stukken

De gemeente Westland onderzoekt wat er gedaan kan en moet worden met een duizendtal (kunst)stukken, die afkomstig zijn uit de de vijf voormalige Westlandse gemeenten en nu zijn opgeslagen in het kunstdepot aan de Naaldwijkse Verdilaan. Voor dat onderzoek is een kunsthistoricus ingeschakeld. Eind december moet het rapport klaar zijn, waarna de gemeenteraad moet beslissen over eigendom, beheer en gebruik van de collectie.

Dit antwoordt het college van B en W op vragen van Westland Verstandig en CDA. De collectie omvat naast kunstwerken ook objecten, zoals cartografieën, ambtsketens, foto's en schilderijen van voormalige burgemeesters alsmede meubels. Een deel van de collectie bestaat uit kunstwerken uit de tijd van de beeldende kunstenaarsregeling (BKR). Deze werken werden vooral gebruikt als decoratie in de oude gemeentehuislocaties. In de nieuwe gemeentehuizen is er geen plaats voor.

De fracties vroegen speciaal naar twee kunstwerken. Voor 'Het oordeel van Salomo' dat in de oude raadszaal van Monster hing wordt een locatie gezocht waar het schilderij goed tot zijn recht komt. De stijl van het schilderij past niet in de moderne stijl van de Westlandse raadzaal, aldus het college.

Het drieluik 'Het Laatste Oordeel', dat in de 's-Gravenzandse raadzaal hing, gaat mogelijk naar de Dorpskerk in die kern. Dan moet de gemeente er wel mee akkoord gaan dat het schilderij maar beperkt zichtbaar zal zijn voor publiek. De ruimte waar het schilderij moet komen te hangen, is namelijk maar zeven keer per jaar openbaar toegankelijk, zo laat het college weten.