Archief

Besluit over Wippolderlaan pas halverwege 2018

De gemeenteraden in Westland en Midden-Delfland zullen op z'n vroegst pas tegen de zomer van 2018 een besluit kunnen nemen over de voorgenomen aanpassingen aan de provinciale weg N211 (Wippolderlaan). Dat blijkt uit een brief van gedeputeerde Vermeulen aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De reden is het onderzoek om te kijken of een alternatief plan, opgesteld door bewoners uit de Zwethzone tussen Wateringen en Den Hoorn, kans van slagen heeft.

De bewoners zijn bang dat het huidige plan van de provincie meer herrie oplevert en dat (een deel van) het natuurgebied Zwethzone hierdoor verdwijnt. De leden van het burgerinitiatief werken momenteel aan een zogenoemde Westlandvariant, dat voorziet in verdiept aangelegde kruisingen in plaats van de bouw van viaducten.

Het plan omvat verder behoud van het bestaande geluidsscherm tussen de Zwethzone en de N211 en verbreding van de Wippolderlaan aan de noordkant, waardoor de Zwethzone behouden blijft. De Westlandvariant wordt momenteel verder uitgewerkt. Begin 2018 zal de stuurgroep, bestaande uit Vermeulen en de wethouders Meijer van Westland en Horlings van Midden-Delfland, het plan beoordelen en haar conclusies trekken.

Als op basis van deze conclusies geen ingrijpende wijzigingen van het huidige plan nodig zijn, dan kunnen de gemeenteraden het bestemmingsplan nog vóór de zomer van 2018 vaststellen. Indien er wel ingrijpende wijzigingen nodig zijn, moeten deze eerst worden uitgewerkt. In dat geval zullen de gemeenteraden pas in de tweede helft van 2018 hun oordeel kunnen vellen.