Archief

Mogelijk toch geen respijthuis in Maasdijk

De stekker gaat uit het plan om het voormalige Rabobankgebouw in Maasdijk om te vormen tot een respijthuis als er voor 1 december geen duidelijkheid van de gemeente is. Dit hebben de initiatiefnemers laten weten, wat voor GemeenteBelang Westland reden is om vragen aan het college van B en W van Westland te stellen. De fractie vindt dat de regie van de gemeente bij particuliere zorginitiatieven, ook in de afgelopen jaren, te wensen overlaat.

Al in 2014 ontstond het idee om van het gebouw een gezondheidscentrum te maken. Dat haalde het niet, waarna in 2015 het plan voor een respijthuis op tafel kwam. De Maasdijkse initiatiefnemers spraken uitvoerig met de gemeente. Maar daar bleef het bij. Op verzoek van GBW kwam er opnieuw een gesprek tussen de initiatiefnemers en de wethouder. Uiteindelijk waren eind vorig jaar de plannen klaar en werd een bestemmingsplanwijziging ingediend. Dat zou volgens de gemeente 6 maanden duren.

Maar van verschillende coördinerende ambtenaren hebben de initiatiefnemers later te horen gekregen dat de procedure voor een groot deel opnieuw moet worden doorlopen, omdat niet alles goed zou zijn gegaan. En dat zou opnieuw minimaal 34 weken duren.

GBW vindt het betreurenswaardig dat particuliere initiatieven niet beter gefaciliteerd worden. "Bij dit initiatief wordt geen geld gevraagd, alleen actief meedenken en ondersteunen om een maatschappelijk nut te verwezenlijken."