Archief

Bijenvolken sterven midden in de zomer: meer geld nodig voor bloemen

Deborah Post uit Schipluiden is een crowdfundingactie gestart. Ze is de initiatiefneemster van de 'Honey Highway' en wil met dit geld nog meer wilde bloemen zaaien, zodat de bijen extra voedsel hebben.

De Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad, zodat die een blijvend paradijs vormen voor bijen. "Bermen zijn uitermate geschikt, omdat die schraal zijn en daar geen mest aanwezig is."Met de betrokken partijen maakt Post ook afspraken over de tijden en de manier van maaien, zodat er voldoende voedsel is voor de bijen om te overwinteren. Het is de bedoeling om op deze manier een derde van de braakliggende schrale gronden in Nederland in te zaaien.

"We hebben in anderhalf jaar tijd successen gerealiseerd met overheden en grote bedrijven zoals Rijkswaterstaat, Waterschappen en ProRail. Nu zijn we hard op zoek naar vastgoedondernemers, landeigenaren en projectontwikkelaars die hun grond beschikbaar willen stellen en inzaaien, zodat we ook daar aan de slag kunnen", legt Post uit.

In Nederland staat de bijenpopulatie onder druk. Er zijn hier veel te weinig wilde bloemen, vertelt Post. "Met als gevolg te weinig bijenvoedsel zoals stuifmeel en nectar." En dat heeft grote gevolgen. "Ik zie dat bijenvolken midden in de zomer dood gaan, omdat er te weinig stuifmeel en nectar van bloemen is."

"Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van tachtig procent van onze groenten, noten en fruit", legt Post uit. "De oplossing is simpel: wilde bloemen zaaien. Snel en op grote schaal. Dit is dé manier om de populatie inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen terug te brengen en te behouden."

Met tienduizend euro kan 60.000 vierkante meter grond ingezaaid worden met bloemen. Geld kan gedoneerd worden via CrowdAboutNow.

Categorieen:
Algemeen