Archief
signbiblio

signbiblio

Westland: meer verwijzingen naar bureau Halt, maar niet van sexting

Ook in Westland zijn vorig jaar meer jongeren naar bureau Halt doorverwezen dan in de jaren ervoor. Met 102 doorverwijzingen in 2016 is sprake van een stijging met enkele tientallen in vergelijking met de drie voorgaande jaren, zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van GroenLinks Westland.

Bureau Halt heeft de wettelijke taak om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. De doorverwijzing van jongeren naar dit bureau gebeurt door de politie en leerplichtambtenaren. Zoals gezegd, ging het in Westland in 2016 om 102 jongeren, na 68 in 2015, 74 in 2014 en 62 in 2013.

De fractie van GroenLinks wilde vooral ook weten, of er hier jongeren zijn doorverwezen na sexting, het rondsturen van blootfoto's van leeftijdsgenoten. Het college zegt, dat er geen enkele melding op dit vlak is gedaan.

Alternatief

In het verleden gingen zedenzaken niet naar Halt. Maar het Openbaar Ministerie vindt het te zwaar om deze jongeren voor het verspreiden van kinderporno te vervolgen. Een doorverwijzing naar Halt is daarom een goed alternatief.

Omdat sexting-zaken vaak wel complex zijn, begint bureau Halt daarom in september samen met kenniscentrum Rutgers een proef met een speciaal traject voor verspreiders van naaktbeelden. Op de vraag van GroenLinks of Westland meedoet met die proef, antwoordt het college dat er nog geen keuze is gemaakt en dat hierover nog gesprekken worden gevoerd met Halt.

Categorieen:
Westland Politiek