Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

World Horti Center komt in Naaldwijk te liggen

B en W van Westland hebben besloten tot enkele grenscorrecties in de gemeente. Hiermee wordt voorkomen, dat de grens tussen Naaldwijk en Honselersdijk feitelijk midden over het complex van World Horti Center zal liggen. Op vergelijkbare wijze zou de nieuwe woonwijk De Ranken gedeeltelijk in Wateringen en gedeeltelijk in Kwintsheul liggen.

Het eerste deel van het in aanbouw zijnde World Horti Center op het terrein ten zuiden van de Middel Broekweg bij bloemenveiling Royal FloraHolland ligt in Honselersdijk, maar het grootste deel van de toekomstige uitbreidingen zou op Naaldwijks grondgebied komen te liggen.

Besloten is, dat het World Horti Center in z'n geheel op Naaldwijks gebied zal liggen. Het bij Honselersdijk weggehaalde gedeelte wordt gecompenseerd in het zuidoostelijk deel van dit gebied, ter hoogte van de eerste rotonde in de Veilingroute (vanaf Flora Holland gezien).

De Ranken

Door Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom wordt momenteel op de grens van Wateringen en Kwintsheul project De Ranken gerealiseerd. Omdat deze nieuwe woonwijk deels in Wateringen en deels in Kwintsheul ligt, kan dit verwarring brengen bij hulpdiensten (in geval van calamiteiten), bij postbezorging of voor bezoekers. "Het is onwenselijk als er sprake is van een aaneengesloten rij woningen, dat er een woonplaatsgrens dwars over een woning loopt", aldus de gemeente. Daarom is de woonplaatsgrens tussen Wateringen en Kwintsheul ter hoogte van Poeldijkseweg 36 en 34 gewijzigd, zodat de hele nieuwbouwwoonwijk in Kwintsheul komt te liggen.

Westland Verstandig

De gemeenteraadsfractie van Westland Verstandig heeft inmiddels schriftelijke vragen bij het college van B en W ingediend. Voorzover zij kan nagaan is dit de eerste keer dat dit in Westland gebeurt. De fractie wil onder meer weten, wie hier om verzocht heeft. "Zijn hier ook inwoners bij betrokken en zijn bewoners geïnformeerd? Zijn er kosten voor inwoners/bedrijven in het geding?", wil de fractie vervolgens weten. Bovendien vraagt Westland Verstandig zich af, of een grenscorrectie geen raadsbevoegdheid is."