WOS
Archief

Archief WOS Media

Instemming meerderheid raad met aanpak asbestkwestie Wateringen

Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft dinsdagavond instemming uitgesproken met de aanpak van de gemeente in de afhandeling van de asbestbrand van begin 2015 in Wateringen. Alleen de oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF Westland hadden forse kritiek op het optreden van burgemeester Van der Tak. Beide fracties dienden zelfs een motie van afkeuring in. Zij kregen echter geen enkele steun vanuit de andere fracties.

CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdenhil had juist lovende woorden voor partijgenoot Van der Tak. "Wij hebben erg veel waardering voor de onverschrokken inzet van de burgemeester", zei hij. Remmert Keizer (GBW) concludeerde uit het debat, dat het er op leek dat er louter een onderzoek naar het functioneren van de burgemeester was gedaan in plaats van een onderzoek naar de algehele rol van de gemeente. Hij vond dat er veel te weinig aandacht is besteed aan de rol van raadsleden in de periode van ruim een jaar die de afwikkeling in beslag heeft genomen.

'Het regende asbest'

De raad debatteerde over het begin september uitgebrachte rapport door de onafhankelijke Rekenkamercommissie Westland dat de titel 'Het regende asbest' heeft meegekregen. Burgemeester Van der Tak was het eens met de kritiek, dat de communicatie met de burgers te wensen heeft overgelaten.

"Wij hadden continu zichtbaar geweest moeten zijn in de wijk, bijvoorbeeld door de plaatsing van een keet waarin de burgers met al hun vragen terecht hadden gekund", zei Van der Tak. Verder had de gemeente een actieve rol moeten vervullen in de sociale media en betreurt hij het dat er geen klankbordgroep van de grond is gekomen. In dit verband herinnerde Van der Tak aan zijn verbazing, dat een toezegging vanuit een actieve bewonersgroep om in een klankbordgroep zitting te nemen, plotseling om onduidelijke reden werd ingetrokken.

Meerdere waarheden

Zowel Nico de Gier (PvdA) als Vreugdenhil spraken over meerdere waarheden in deze kwestie. Waarheden die sterk afhankelijk waren vanuit welke positie je naar de zaak keek. Tamara van Riet (D66) wees er op, dat er onder de bewoners van de 'asbestwijk' verschillende meningen leefden over de aanpak van de gemeente, maar dat die verdeeldheid niet altijd in de publiciteit naar voren is gekomen.

Peter Duijsens (Westland Verstandig) vond het rapport verre van compleet. "Er staat bijvoorbeeld niks in over de risico's van aangetroffen blauw asbest", zei hij.