WOS
Archief

Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Begin maart start sloop voor De Korrelbeton

De eerste twee blokken van De Korrelbeton in Hoek van Holland gaan vanaf 7 maart tegen de vlakte. Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) wil er in de toekomst levensloopbestendige sociale huurwoningen bouwen.

De sloop wordt gedaan in twee fasen. Eerst worden de woningen aan de Prins Hendrikstraat 118A tot en met 160B en de Jolinkstraat 2A tot en met 8B gesloopt. Fase 2 betreft het derde blok woningen aan de Prins Hendrikstraat 118A tot en met 114C. Hier moeten nog meerdere bewoners uit verhuizen.

De werkzaamheden gaan zo'n zeven weken duren. Over de nieuwbouw is nog weinig bekend. Zo is nog niet duidelijk hoe de nieuwe woningen eruit komen zien en wanneer ze gebouwd worden.