WOS
Archief

Hildo Gobel

Opvang vluchtelingen in 'Polenhotel' nog geen gelopen koers

De voorgenomen huisvesting van asielzoekers in het 'Polenhotel' in Wateringen is nog geen gelopen koers, ook al stemt een nipte meerderheid van de Westlandse gemeenteraad er mee in. Provinciale regels ten aanzien van activiteiten op bedrijventerreinen kunnen een sta-in-de-weg vormen.

Dat werd dinsdagavond naar voren gebracht door advocaat Jörgen Geelhoed, die namens 64 bedrijven gebruik maakte van het inspreekrecht. Indien de gemeente Westland een omgevingsvergunning verleent, zal hij namens die bedrijven een gerechtelijke procedure starten, zei Geelhoed desgevraagd.Op z'n vroegst eind mei


Als na indiening van de aanvraag van een omgevingsvergunning alles van een leien dakje gaat, zouden de asielzoekers op z'n vroegst eind mei in Wateringen onderdak kunnen krijgen, zo bleek uit de woorden van wethouder El Mokaddem. Maar het betoog van Geelhoed leidde tot veel twijfel bij menig fractiewoordvoerder.

De om 19.00 uur begonnen raadsvergadering duurde tot na half één in de nacht. De instemming van de meerderheid van de gemeenteraad bleek feitelijk uit de verwerping van een motie die was ingediend door de fracties van LPF en GemeenteBelang Westland. In die motie werd het college van B en W opgedragen om géén medewerking te verlenen aan het opvangplan in het Polenhotel. Op grond van een aantal praktische omstandigheden verkreeg deze motie de steun van Westland Verstandig.

Tegenover de 19 stemmen van genoemde fracties stonden 20 stemmen van de fracties van CDA, VVD, Progressief Westland, ChristenUnie-SGP en D66.

Meer nieuwsgierigen dan demonstranten

Tussen 18.00 en 19.00 uur had zich rondom het gemeentekantoor in 's-Gravenzande een grote politiemacht verzameld. Behalve demonstranten kwamen er vooral nieuwsgierige burgers op het schouwspel af, in totaal circa 250 personen. Tegen half acht werd de sfeer een beetje grimmig en werden er leuzen geroepen als "AZC weg ermee". Veel meer dan dit gebeurde er niet en al vrij snel daarna begon het publiek uit te dunnen.