WOS
Archief

WV wil weten hoeveel mensen zorg mijden

De fractie van Westland Verstandig wil weten of en zo ja hoeveel mensen in Westland zorg mijden als gevolg van de hoge eigen WMO-bijdrage die ze moeten betalen.

Dit naar aanleiding van een onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur, waaruit blijkt dat een kwart van de cliƫnten sinds de decentralisatie van de zorg vanwege de kosten afziet van het vragen om hulp.

In vragen aan het college van B en W pleit de fractie er ook voor dat de gemeente in de zogenoemde keukentafelgesprekken meer duidelijkheid geeft over de eigen bijdragen, die de mensen moeten betalen. Momenteel wordt in die gesprekken slechts verwezen naar de website van het CAK dat de bijdragen vaststelt.

Categorieen:
WestlandAlgemeen