WOS
Archief

Dennis van Schie

25 leerplichtigen in 'Westlandse' groep asielzoekers

Terwijl de gemeenteraad nog moet spreken over de mogelijke komst van 275 vluchtelingen naar Wateringen, bereiden de scholen zich al voor op de 'nieuwe' leerlingen. Ongeveer 25 leerplichtige vluchtelingen moeten een plek krijgen op een van de scholen.

Donderdagochtend hebben Westlandse schoolbesturen opnieuw overleg gehad. De bedoeling is om de leerlingen onder te brengen in schakelklassen. Die klassen hebben een speciale leraar die bekend is met de cultuur van de asielzoekers.

Volgens Jos van der Ende, voorzitter van schoolbestuur WSKO, is het zaak dat de leerlingen zich aanpassen aan de Westlandse cultuur. "Die mensen moeten met respect voor de Westlandse samenleving geintegreerd raken".

Onderscheid

Niet alle asielzoekers komen in schakelklassen terecht. "Leerlingen tussen de 3 en 6 jaar willen wij direct in de kleuterklassen opnemen". De oudere kinderen kunnen naar de schakelklassen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over welke scholen de leerlingen zullen verwelkomen.