WOS
Archief

Google Streetview

Mogelijk 275 vluchtelingen in hotel Wateringen

De gemeente Westland wil 275 vluchtelingen opvangen in het hotel aan de De Lierseweg in Wateringen. Het gaat om een groep van zowel vluchtelingen zonder als vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders).

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft met de hoteleigenaar afspraken gemaakt over de opvang. Het is de bedoeling dat zowel alleenstaande mannen en vrouwen als gezinnen een plek krijgen in het hotel. Op dit moment zitten er arbeidsmigranten in het gebouw.

De opvang gaat twee jaren duren, met een optie tot verlenging met nog eens twee jaar. Het COA gaat op zoek naar vrijwilligers, die sport- en spelactiviteiten willen organiseren voor de asielzoekers. De gemeente is al in gesprek met schoolbesturen om kinderen uit de groep te plaatsen op scholen.

Hoewel het verlenen van een omgevingsvergunning een bevoegdheid van B en W is, wil het college het plan toch met de gemeenteraad bespreken. "Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de verschillende opvattingen binnen de samenleving, hecht het college er aan de gemeenteraad te vragen om wensen en bedenkingen." Waarschijnlijk gebeurt dit op dinsdag 16 februari.