WOS
Archief

Dennis van Schie

Raad Westland wil tijdig zekerheid over aantal insprekers

De gemeenteraad van Westland bespreekt daadwerkelijk op dinsdagavond 16 februari de mogelijke komst van 275 asielzoekers naar het 'Polenhotel' in Wateringen. Om organisatorische redenen dienen burgers die willen inspreken, zich aan te melden voor vrijdagmiddag 12 februari om 15.00 uur.

Normaal gesproken kunnen insprekers zich tot kort voor de aanvang van een gemeenteraadsvergadering aanmelden bij de griffier. Voor het geval er tientallen mensen van het spreekrecht gebruik willen maken, dient dan eerst bepaald te worden, hoeveel tijd iedere spreker mag gebruiken. Dat is standaard 5 minuten, maar volgens het reglement geldt er in beginsel een limiet van één uur in totaal. Dan wordt het dus bij meer dan 12 insprekers een bespreekgeval.

De gemeenteraad wil die situatie voorkomen. Daarom is er op vrijdagmiddag 12 februari om 16.00 uur een extra bijeenkomst van de fractievoorzitters op de agenda gezet. Omdat op dat moment de aanmeldingstermijn voor insprekers is gesloten, kan dan tijdig worden bepaald hoeveel spreektijd iedereen krijgt.

Overigens hebben raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan insprekers. Dus ook al is de tijd per inspreker beperkt, blijft het onduidelijk hoeveel tijd er met de inspreekperiode gemoeid zal zijn. De gemeenteraad koestert wel de wens om het debat tot één avond te beperken.

Omdat niet duidelijk is, hoe groot de belangstelling voor de vergadering zal zijn, wordt overwogen om buiten de raadszaal en eventueel in een naburige gelegenheid beeldschermen op te stellen. Dave van der Meer (LPF) suggereerde om deze extra raadsvergadering in de VELO-hal in Wateringen te houden. "Maar zo'n vergadering moet in 'het Huis der gemeente' worden gehouden", aldus burgemeester Van der Tak. "En er is maar één Huis der gemeente", zei Van der Tak.Het Wateringse raadslid Maxim van Ooijen (D66) stelde voor om vóór 16 februari in Wateringen een zogeheten tafeltjesavond voor de burgerij te houden. Bewoners zouden daar in een wat ongedwongen sfeer vragen moeten kunnen stellen aan de gemeente en aan verdere betrokken partijen bij de opvang. Van der Tak zal dit verzoek bespreken in het college van B en W.