WOS
Archief

Wethouder zegt De Dijkgraaf de wacht aan

Het is afgelopen met het gedogen van paardensportcentrum De Dijkgraaf aan Plaats Langeveld in Monster. Dit blijkt uit een memo van wethouder Ouwendijk van de gemeente Westland aan de gemeenteraad. Er zal "op zeer korte termijn" een vooraankondiging tot handhavend optreden worden verstuurd.

Na een behandeling van de situatie van De Dijkgraaf in de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober jl. gingen de naaste buren, onder voorwaarden, akkoord met een nieuwe gedoogtermijn tot 31 januari aanstaande. In de afgelopen periode is bij de gemeente geklaagd dat de afspraken niet geheel werden nagekomen. Een toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de manege "en zelf geconstateerd dat hiervan sprake is", aldus de wethouder.

Verlopen vergunning

De omgevingsvergunning, die in 2010 voor vijf jaar was afgegeven, is afgelopen zomer verlopen. Enkele directe buren hebben bij de gemeente aanspraak gemaakt op nakoming van aan hen gedane toezeggingen. De wettelijke ontruimingsbescherming liep op 31 oktober af. Sinds die datum kan de gemeente de kantonrechter om goedkeuring voor ontruiming verzoeken.Er zijn in de afgelopen maanden diverse vestigingsmogelijkheden elders in het Westland onder de loep genomen. Locaties aan de Hoefweg in De Lier, Arendsduin in 's-Gravenzande en Madeweg 58a in Monster zijn volgens de wethouder niet haalbaar. Dat geldt eigenlijk ook voor Zwetkade Noord 2a in Wateringen, tenzij het paardensportcentrum met een kleinere schaalgrootte genoegen neemt. Edwin van der Graaf van het paardensportcentrum zei vorige week, dat hij goede hoop heeft dat er nog deze maand een oplossing is.