Archief
LTO Glaskracht

LTO Glaskracht

Bijna 50 collectieven voor waterzuivering

Er zijn in onze regio 47 collectieven gevormd door glastuinbouwondernemers die samen afvalwaterzuivering willen aanpakken. Dat is te zien op een kaart die tuinbouworganisatie LTO Glaskracht heeft gepubliceerd. In Westland zijn er 42 collectieven, in Midden-Delfland vier en in Hoek van Holland één.

Per 1 januari 2018 hebben tuinders een zuiveringsplicht. Vanaf dan zijn zij verplicht om gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te zuiveren. Tuinders die aangesloten zijn bij één van de collectieven hebben uitstel gekregen tot 2021, onder de voorwaarde dat hun uitgewerkte plan tijdig is voorgelegd aan een bevoegd gezag. De collectieven verschillen van omvang: van enkele ondernemers tot alle tuinders in één gebied. De initiatieven zijn een kans voor kleine tuinders, die vaak in hun eentje te weinig geld hebben om te voldoen aan de zuiveringsplicht.

De zuiveringsplicht is nodig, omdat bepaalde middelen nu niet worden gezuiverd door de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daardoor blijven ze in het water aanwezig. In onze regio zitten vooral de wateren in de Oranjepolder, Hoefpolder, Oude Campspolder en polder Nieuwland vol met bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw, zo blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland.