WOS
Archief

Fred van der Ende

LPF en Westland Verstandig nemen burgemeester onder vuur

De politieke partijen LPF en Westland Verstandig willen burgemeester Van der Tak van Westland volgende week donderdag ondervragen over het woensdag naar buiten gekomen asbestrapport over Wateringen. Die avond vergadert de Commissie Bestuur van de gemeenteraad.

In het rapport, dat aan de provincie is uitgebracht, wordt geconcludeerd dat inwoners rondom de afgebrande loods in Wateringen onnodig aan risico's zijn en nog steeds worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico's.

De LPF wil weten of de burgemeester al voor dinsdag op de hoogte was van het genoemde rapport. "Zo ja, waarom is dit rapport niet met de gemeenteraad gedeeld?", vraagt deze oppositiefractie. Is het antwoord ontkennend, dan wil de LPF dat de burgemeester het rapport direct opvraagt en aan de raad stuurt.

Westland Verstandig meldt, dat het bewust rapport al vertrouwelijk aan haar gemeenteraadsfractie is toegezonden. "Wie is politiek verantwoordelijk voor deze situatie: burgemeester Van der Tak, wethouder Ouwendijk of het hele college?", zo wil Westland Verstandig weten.

"Naar verluidt is het college al een tijdje op de hoogte van het rapport. Waarom werd daar geen melding van gemaakt?", wil de fractie verder weten. "Waarom is niet direct opgetreden en gehandeld? Wanneer gaat dat wel gebeuren?", luiden de vervolgvragen.

De burgemeester zou zich bij de provincie zich moeten verantwoorden , zo wordt gezegd. "Is dat gebeurd en wat was het resultaat?", vraagt Westland Verstandig.