Archief

Streekhistorie: Feesten in De Lier

De Lier staat algemeen bekend als een dorp waar goed gefeest kan worden. Kortgeleden was er weer de Bradelier feestweek van 7 t/m 18 augustus met veel activiteiten voor jong en oud; een druk bezocht onderdeel is altijd de Gondelvaart.In 1995 werd gevierd dat De Lier 750 jaar bestond. Al in 1993 werd begonnen met de voorbereidingen om een stichting in het leven te roepen. Op 17 maart 1994 werd de stichtingsakte van "Stichting De Lier 750 jaar" ondertekend en men begon met een startkapitaal van 10.000,-- gulden; de toenmalige burgemeester Huub van der Meer werd voorzitter. Om de drie weken werd er vergaderd. De subsidie werd later door de raad op maximaal 100.000,-- gulden bepaald. De doelstelling van de stichting was om activiteiten te organiseren van en voor de Lierse bevolking. Na oproepen in de regionale pers werden voor het jubileumjaar 235 activiteiten geregistreerd.

Categorieen:
De LierAlgemeen