Archief

GBW: Huisvesten statushouders tot 95 beperken

GemeenteBelang Westland wil het aantal door de gemeente te huisvesten statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) volgend jaar beperken tot 95. Dat is gelijk aan het aantal uit de taakstelling voor 2014. In vragen aan het college van B en W stelt GBW, dat meer statushouders huisvesten een onevenwichtig grote druk op de Westlandse huurmarkt zal leggen.

GemeenteBelang Westland staat voor een humaan en sociaal beleid en is bereid mee te werken aan datgene wat haalbaar is binnen onze ruimte en middelen", aldus fractievoorzitter Remmert Keizer. Maar hij wijst erop dat de gemeente nu al niet de opgelegde taakstelling haalt, terwijl die naar verwachting voor 2016 nog verder zal toenemen."En dan kunnen eigen, vooral jongere inwoners, het helemaal wel vergeten om hier in aanmerking te komen voor een (goedkope) huurwoning. Wij hebben als gemeente een humanitaire taak, maar ook de taak de belangen en rechten van onze burgers te bewaken en te verdedigen."

GBW verbaast zich erover dat het college pas in juli van dit jaar een brief aan de minister heeft geschreven met het verzoek de taakstelling te heroverwegen. En dat terwijl in een aangenomen motie van GBW en LPF al in februari daarom was gevraagd.

De Westlandse politiek vindt dat de verdeling van de statushouders over de gemeenten anders moet. Zo staan er in de provincie Zeeland ruim 15.000 wooneenheden leeg. Gezien de krapte op de Westlandse woningmarkt zou daar meer mensen huisvesten dan ook voor de hand liggen.

Het college wordt ook gevraagd of die het met GBW eens is dat de taakstelling voor dit jaar niet wordt gehaald en welke sancties zijn te verwachten als ook in 2015 slechts 95 statushouders worden gehuisvest in plaats van de opgelegde 172.

Categorieen:
WestlandAlgemeen