Archief

Uitbreiding duurzaamheidsregeling Westland

Komende maand beslist de Westlandse gemeenteraad over uitbreiding van de subsidieregeling voor duurzame energiemaatregelen. Belangrijkste wijzigingen zijn: er kunnen straks aanzienlijk meer organisaties gebruik van gaan maken, en behalve zonnepanelen komt ook het aanbrengen van led-verlichting onder de regeling.

Tot dusver is de subsidie - ter grootte van 25 procent van een investering - alleen toegankelijk voor sport- en cultuurverenigingen. Dit wordt straks uitgebreid tot alle rechtspersonen die zich louter inzetten voor maatschappelijke doelen. De regeling is dus uitdrukkelijk niet bestemd voor zakelijke gebruikers, scholen en particulieren (ook niet particulieren verenigd in een verenigingen van eigenaren). Het moet daarbij tevens gaan om organisaties met een openbaar karakter.

De gemeente Westland heeft tot en met 2017 jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor deze regeling. Verenigingen kunnen maximaal 25.000 euro subsidie krijgen. Om te voorkomen dat er veel kleine aanvragen worden ingediend en dat de uitvoering van de regeling te bewerkelijk wordt, dient de aanvragende organisatie zelf minimaal voor 5.000 euro te investeren.

Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt in eerste instantie op 31 augustus besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Categorieen:
WestlandAlgemeen